2014 metų vestuvių tendencijos. Tradicijos (I dalis)

2014 m. sausio 10 d., penktadienis

Norėdamos sukurti nepakartojamą šventę Jums, skaitome, domimės visomis naujovėmis, stebime vestuvių ir kitų švenčių tendencijas. Puikiai suprantame, kad planuojant vestuves visame dideliame informacijos sraute tikrai nesunku pasiklysti, todėl norime pasidalinti su jumis 2014-ųjų vestuvių tendencijomis
Natūralumas – pagrindinė 2014 metų vestuvių tendencija!
Vis dažniau jaunavedžiai dominsi senaisiais lietuvių vestuvių papročiais, nori juos įtraukti į vienos svarbiausių savo gyvenime švenčių scenarijų, todėl norime su jumis pasidalint keliomis lietuvių tradicijomis.
Jaunųjų dovanos. Dovanomis buvo keičiamasi per sužadėtuves.: nuotaka dovanoja jaunikiui marškinius, o šis atsilygina pinigais arba kita dovana.
Užgėrimas. Savo pasirinkimą jaunieji bendruomenės akivaizdoje patvirtindavo vienas kitą užgerdami:  jaunikis ir nuotaka paima į rankas po kaušelį, pripiltą lietuviško alaus, abu užgeria vienas antrą, likusį gėrimą, o likti turi gana nemažai, šliukštelėja vienas antram į akis, apšlakstydami sėdinčiuosius šalia.
Nuotakos atsisveikinimas. Nuotaka išvykdama iš gimtųjų namų atlikdavusi tam tikrus apeiginius veiksmus, kurie turėję įprasminti jos atsiskyrimą. Vestuvėse atsisveikinant nuotaka vesta aplink stalą pasauliui: ... ateina nuotakos brolis, ima ją už rankos ir vedasi pagal saulę apie stalą, abu verkia. Atsisveikindama nuotaka raudodavusi prie namų židinio.
Jaunųjų sutikimas grįžus iš jungtuvių. Vestuvėse jaunuosius prie durų pasitikdavo tėvai su duona ir druska. Tačiau ankstyvesni šaltiniai liudija, kad lėkštutę su duona, druska ir stikline vandens jaunieji rasdavo ant stalo marčios kertėje.
Marčios vežimas. Ypatingai buvo puošiamas ir nuotakos vežimas:. jis buvo apvyniojamas drobine marška, iš visų pusių papuošta lininėmis mėlynomis bei žaliomis juostomis. Arba, nukabinėtas lino drobės marškomis, jų būdu siuvinėtomis mėlynų vilnonių siūlų raštais, ir papuoštas rūtų vainikais. Visas vežimas būna apdengtas tomis drobėmis, užtiestomis ant lankų, ir yra pailgai apvalainas, nelyginant karieta.
Dialogas prie vartų. Sulaukus jaunųjų su palyda, prie vartų vykdavo dviejų priešiškai nusiteikusių šalių dialogas. Vartai atsiverdavo tik tuomet, kai nuotaka padalindavo vartų sargams stuomenis (vyriško ūgio ilgio linų drobės gabalus), pirštines ir juostas bei aprišdavo dovanomis vartus.
Marčios sutiktuvių ugnys: laužai ir žvakės. Pasitinkant jaunąją Mažojoje Lietuvoje buvo paprotys deginti laužus. Laužas buvo kuriamas ties kaimo, kur gyvena jaunikis riba: Kai nuotaka privažiuoja kaimo, kuriame gyvena jaunikis ribą, čia jos jau belaukiąs pulkelis merginų, jo giminaičių; tos šildosi prie laužo . Šiaudų kūlis degintas ties jaunikio kiemo vartais: Jaunikio kiemo vartuose stovidvi senos moterys, pasistačiusios šiaudų kūlį, kurį reikia pervažiuoti. Anot Pretorijaus, uždegus šiaudus atrodydavo, kad nuotaka įvažiuoja į kiemą tartum per ugnį, o prie namų nuotaką sutikdavo su degančiomis žvakėmis:  kai kurie nusiliedina po tris, keturias, net po daugiau žvakių ir žibina.
 Nuotakos vedimas aplink namų židinį. Atvykusi į vyro namus, nuotaka būdavo tris kartus vedama aplink židinį Pirmą rytą jaunojo namuose ji prie židinio dalindavusi dovanas – juosteles.
Jaunajai skirtų apeigų vieta. Per sutuoktuves nuotaka tris kartus vedama aplink židinį, o po to pasodinama ten pat ant suolo. Stuboje svarbiausia vieta, kur sėdėjo jaunieji buvo marčios kampas.
Sugultuvės ir keltuvės. Parvežta nuotaka kuo greičiausiai šokdavusi iš vežimo ir pasislėpdavusi miegamajame. Auštant miegančią nuotaką mergaitės žadindavusios dainomis. Jaunuosius suguldžius klėtyje, ten būdavo padedama duonos, kitų sausų valgių ir pinigų, išsakomi linkėjimai, kad Dievas laimintų santuoką ir jiems netektų kentėti trūkumų.
Plaukų pakirpimas jauniesiems.  Prieš suguldant jaunuosius anyta slapčiomis nukirpdavo keletą plaukų jaunajai, o nuotakos motina jaunajam. Tuos plaukus sudėdavo į alaus pripiltą kaušelį, prie kurio maldininkas sukalbėdavo tam tikras maldas ir išgerdavo tą alų su plaukais. Dėl to, manyta, jaunieji turėtų patirti ypatingų malonių.
                      Nuotakos apibėrimas javais. Vyro namuose, prie kiekvienų durų nuotaka būdavo apibarstoma kviečiais, kruopomis, avižomis, miežiais, žirniais, pupomis, aguonomis ir kt. Vienas žmogus lydėdavęs nuotaką su maišu, pripiltu visokiausių javų. 

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą