Kaip rašyti kvietimo tekstą?

2014 m. liepos 24 d., ketvirtadienis

Šventinis sezonas jau įsibėgėjo, tačiau vis dar dažnai sulaukiame klausimo "kaip ir ką rašyti į kvietimą?".
Nors kvietimo tekstas nėra oficialus raštas, tačiau tam tikrų taisyklių laikytis būtina.

Anksčiau į vestuves ar kitą šeimos šventę buvo priimtinas žodinis kvietimas. Todėl vyresnei kartai popieriniai kvietimai vis dar atrodo nereikalingas šventės atributas. Tačiau jaunai porai planuojančiai savo didžiąją šventę, tai svarbus šventės akcentas, juk gaudami kvietimą svečiai pirmiausia sužino apie būsimą šventę. Kokį kvietimą rinktis tradicinį: baltą ar kreminį ar individualizuotą, atspindintį šventės tematiką, sprendžia patys šventės organizatoriai. Tinkamai parinktas kvietimas atspindi būsimos šventės nuotaiką, spalvas, tematiką.

Kvietimo tekstas
Rašant kvietimo tekstą svarbu nurodyti kviečiamųjų vardus, kur, kada ir į kieno šventę jie kviečiami, bei pasirašyti kas kviečia.
Kvietimo tekstas rašomas trečiuoju asmeniu.
Data, laikas, gatvių numeriai rašomi žodžiu. Namų numeriai rašomi skaitmenimis.
Teksto šriftas turi būti lengvai įskaitomas, bei atitikti bendrą kvietimo stilių.
Tekstas galite rašyti juodu ar pilku rašalu ranka arba prie spausdinto teksto ranka įrašomi kviečiamų asmenų vardai ir pavardės. Ranka parašytas kvietimas rodo ypatingą pagarbą kviečiamam svečiui.
Jeigu pageidaujate, kad svečiai dalyvautų bažnytinėje ceremonijoje, būtina nurodyti ceremonijos laiką ir vietą.
 Mielieji Petrauskai,
(Panelė) Odilė Onaitytė ir (Ponas) Tadas Vinkus maloniai kviečia dalyvauti Jus savo sutuoktuvėse šeštadienį, liepos penktą dieną, pusę šešių, Šv. Onos bažnyčioje, Maironio gatvė 12.

Svečių kvietimas. Siunčiamas vienas kvietimas šeimai. Kvietime rašykite šeimos pavardę arba išvardinkite šeimos narių vardus – pirmiausia rašomi sutuoktinių vardai (moteris, vyras), tada vardijami vaikai. Jei šeimoje yra vyresnių, nei aštuoniolikos metų vaikų, ir, juo labiau, jei jie gyvena ne su tėvais, juos reikėtų kviesti atskirai. Jeigu kviečiate tik suaugusius šeimos narius - įrašykite tik jų vardus kvietime.
Kada įteikti kvietimus. Kvietimus derėtų įteikti likus 1-2mėn. iki vestuvių šventės. Užsienyje gyvenantiems svečiams įteikite kuo anksčiau, nes norintiems dalyvauti šventėje, reikės susiderinti atostogas, užsisakyti kelionės bilietus.
Kvietimų įteikimas. Kvietimus stengiamasi įteikti kiekvienam svečiui asmeniškai, tačiau jei svečiai gyvena toli galima siųsti paštu. Siunčiant kvietimą paštu būtinas išorinis vokas, jis apsaugos kvietimą nuo sugadinimo, ištepimo, ant jo užrašomas adresatas, klijuojamas pašto ženklas. Vidinis vokas apsaugos patį kvietimą, jį reikėtų derinti prie paties kvietimo. Šio voko nederėtų užklijuoti.
Užsienio šalyse populiaru kartu su kvietimu įteikti svečių atsakymo kortelę, į kurią svečias įrašo savo atsakymą dalyvauti ar ne. Siunčiant kvietimus paštu, reikėtų nepamiršti, jog nuo korespondencijos svorio skiriasi ir siuntimo kaina. Būtų puiku, kvietimus siųsti registruotu laišku, tuomet būsite tikri, jog kvietimas tikrai įteiktas.
Gavus kvietimą į jį reikėtų  atsakyti per 3-5 dienas. Tai galima padaryti ir telefonu. Padėkoję pasakykite, ar kvietimą priimate.  Į pobūvį nedera vestis nekviestų giminių ar draugų.  Vaikus galima vestis tik tada, jei jie yra kviečiami.  Jei paskutinę akimirką svarbus reikalas sukliudo eiti į pokylį, atvirai pasakykite apie tai šventės kaltininkams. Jei esate pakviesti į ceremoniją bažnyčioje, jos praleisti nevalia. Atvykdami tiesiai į pokylį, parodysite savo nepagarbą jauniesiems. Nedera vėluoti, taip pat negerai atvykti daug anksčiau, nei nurodyta kvietime. Jeigu dėl labai svarbios priežasties vėluosite, iš anksto atsiprašykite jaunavedžių. 
Jeigu šventė neįvyks, kuo greičiau praneškite apie tai visiems pakviestiems asmenims.
Jeigu svečias ilgai neatsako į kvietimą, susisiekite. Gali būti, jog kvietimo jis paprasčiausiai negavo.

Keletas tekstų pavyzdžių:

Brangieji Onaičiai,
Kviečiame Jus atvykti į mūsų jungtuves. Mūsų širdys atrado viena kitą ir susijungė amžinai meilei, norime šiuo džiaugsmu pasidalyti su Jumis.Tad kviečiame į mūsų vestuves, kurios įvyks šių metų rugpjūčio dvidešimtą dieną.
Pirmą valandą Santuoka bus laiminama Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. 
Šeštą valandą „Vanagų vienkiemyje“ švęsime mūsų gyvenimų susipynimą ir dalinsimės su Jumis savo laime. 
Prašome pranešti apie dalyvavimą telefonu…………, laišku (adresu……), arba asmeniškai ne vėliau kaip ………….
Ana ir Tomas
---------------------------

Mielieji Birute ir Arnai,
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti mūsų sutuoktuvėse, kurios vyks š.m. birželio dešimtą dieną., šeštadienį.
Santuoka bus laiminama ketvirtą valandą. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Vestuvių pokylio pradžia – septintą valandą, Bebrų km. kaimo turizmo sodyboje„Jovaras“.
Pageidautume, kad damų suknelės būtų žydros, melsvos arba mėlynos spalvos, o vyrų kostiumai – juodos.
Prašome iki gegužės dešimtos dienos pranešti apie savo apsisprendimą:
Tel.:
Tikimės, kad šią dieną galėsite būti su mumis!


Parengta pagal:
A.Lydeka "Protokolo pagrindai"
R. Paukštė "Stalo dekoras. Idėjos Jūsų šventei"
 http://www.etiketogidas.lt
http://www.gestai.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą