Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2014 m. kovo 11 d., antradienis

Valstybinėms šventėms paminėti kiekvienais metais gausu renginių. Jų būna įvairių, vieni rimti ir oficialūs, tokie kaip vėliavos pakėlimo ceremonija ar šv. Mišios, kiti ne tokie formalūs - įvairūs koncertai, eisenos, specialios, tai dienai skirtos akcijos. Kodėl šią dieną švenčiame? Truputis istorijos, tiems kas primiršo šią svarbią datą.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

nuotrauka

Rusija nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. TSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Šiso dienos naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė Rusijos veiksmus. Lietuvos palaikyti atvyko atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.
Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Kaip šventėme mes? Su mažaisiais savo pagalbininkais gaminome vėjo malūnėlius. Keletas schemų, kaip juos pasigaminti.
Nuotraukos ir schemos gyvena čiačia, ir čia.

O mūsų malūnėliai štai tokie ;)


 Gražios Jums šventės, šią saulėtą dieną :)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą