2014m Vestuvių tendencijos. Tradicios (II dalis)

2014 m. balandžio 3 d., ketvirtadienis

 Kaip jau rašėme ankščiau 2014 m. pagrindinė vestuvių tendencija natūralumas, senieji papročiai. Norime papasakoti apie Lietuviškų tradicijų pritaikymą mūsų dienoms ir gyvenimo būdui.Jaunųjų  dovanos: Šiandieną yra išlikusi tradicija jungtuvių metu pasikeisti žiedais. Anksčiau nuotaka dovanodavusi savo rankų darbo dovanas. Galbūt naudojant tautodailininkų dirbinius tradicija galėtų būti sugrąžinta? Norintieji tuoktis pagal liaudies tradicijas, turėtų nepamiršti ir dovanų įteikimą lydinčių veiksmų (rankų paspaudimų, bučinių). Svarbu, kad jaunavedžiai patirtų, jog šie veiksmai vestuvių ceremonialo eigoje įgauna sakralią prasmę.
Užgėrimas: Viešas vienas kito užgėrimas pagal senąją paprotinę teisę buvo veiksmas, patvirtinantis santuokos teisėtumą. Šiandieną keliamos šampano taurės. Tačiau gražu būtų sugrąžinti ir senąją užgertuvių tradiciją. Apeiginis veiksmas būtų įtaigesnis, jei būtų geriama iš tradiciškai papuoštų senovinių kaušelių ar taurelių
Nuotakos atsisveikinimas: Šiuolaikinėse vestuvėse nuotakos atsisveikinimo momentas taip pat dažnai graudus, jaudinantis. Apeiginiai motyvai padėtų dar ryškiau įprasminti šį virsmo momentą. Anksčiau nuotaka buvo vedama aplink stalą, nes jis buvo suvokiamas kaip namų altorius. Šiandieną nebūtina apeiginį veiksmą identiškai atkartoti. Nuotaka galėtų būti vedama aplink kitą šiandieną sakraliu laikomą objektą. Apeigai iškilmingumo suteiktų ir atsisveikinimo daina.
Jaunųjų sutikimas grįžus iš jungtuvių: Šiandieną nereikėtų atsisakyti papročio tėvams sutikti jaunuosius su duona ir druska. Tačiau derėtų pabandyti atsekti ir senosios tradicijos prasmę, ją savitai interpretuoti.
Marčios vežimas: Galbūt sulauksime, kada atsiras entuziastų, bandančių atkurti tradicinį nuotakos vežimą (kaip yra atkuriami senieji pamario krašto laivai – kurėnai). Neturint senovinės karietos, kai kuriuos tradicinius puošybos elementus derėtų prisiminti ir naudoti šiuolaikinio transporto puošybai, pvz. žalumynų vainikus, drobes, išsiuvinėtas lietuvininkams būdingais mėlynais raštais, varpelius.
Dialogas prie vartų: Šiandieną prie vartų taip pat galima būtų suvaidinti improvizuotas scenas, turinčias teatro elementų.
Marčios sutiktuvių ugnys: laužai ir žvakės: Šiandieną jaunieji taip pat gali būti sutinkami deginant laužus, žvakes. Takas, vedantis nuo vartų iki durų galėtų būti apšviestas žibintais ar žvakėmis. Ugnies plevenimas suteiktų situacijai iškilmingumo. Marčios sutiktuvių ugnys - tai metaforiškas palinkėjimas jauniesiems šviesaus gyvenimo.
Nuotakos vedimas aplink namų židinį: Šiandieną po jungtuvių, dažniausiai vidurnaktį yra uždegamas simbolinis namų židinys (žvakidė), kurį jaunųjų tėvai perduoda jauniesiems. Senuoju papročiu, skambant dainai galima apvesti jaunuosius tris kartus apie jų simbolinį šeimos židinį.
Jaunajai skirtų apeigų vieta: Šiandieną prasminga atgaivinti tradiciją išpuošti marčios kampą eglišakiais, žiedais, obuoliais, paukšteliais ir kitais prasmingais simboliais. Viena gražiausių puošmenų – medinis mergvakario sietynas su žvakėmis, mediniais obuoliais, paukščiais, žuvytėmis. Esant galimybei, jaunosios gaubtuvių apeigos gali būti atliekamos klėtyje.
Nuotakos atsisveikinimo raudos: Šiuolaikinėse vestuvėse jaunosios jau neberauda. Tačiau ir šiandieną tie vestuvių momentai, kai jaunieji išreiškia padėką tėvams yra pilni graudulio. Momento svarbą ir šiandieną iškilmingai įprasmintų vestuvinės atsisveikinimo dainos.
Sugultuvės ir keltuvės: Šiandieną jaunuosius taip pat prasminga pažadinti ne su trankiais maršais, o su tradicinėmis dainomis, kuriose išsakoma ilgus amžius puoselėta išmintis. Suguldant jaunuosius galėtų būti prisimenama ir daugiaprasmė duonos simbolika.
Plaukų pakirpimas jauniesiems: Plaukų pakirpimas abiems jauniesiems suteikia vestuvinėms apeigoms ritualinį pobūdį, todėl paprotys galėtų būti prisimenamas ir šiandieną (plaukus sudėti į alaus pripiltą kaušelį nėra būtina). Plaukai jauniesiems gali būti pakerpami bet kurios vestuvių apeigos, įprasminančios santuoką, momentu.
Nuotakos lūpų patepimas medumi: Nuotakos lūpos galėtų būti simboliškai patepamos medumi ir šiuolaikinėse vestuvėse. Šiandieną yra įprasta karčią degtinę saldinti jaunųjų bučiniu. Medus galetų tapti prasmingesniu jaunųjų meilės ir saldaus – linksmo gyvenimo simboliu.
Nuotakos apibėrimas javais: Apiberiant jaunuosius įvairiais grūdais linkėta jauniesiems skalsos, sėkmės ūkio darbuose. Galbūt taip analoginės magijos būdu siekta sustiprinti ir jaunųjų vaisingumo galias.  Ir šiandieną prasminga jauniesiems barstyti grūdus.

Papročiai ir tradicijos

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą